среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku przypadków.

Konstrukcja sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie oprócz szczególnych przypadków.

Plot z PCV na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji oraz zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak planowane sztachety z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy przewidywane plotki PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий